ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΠ
 
 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  του εργαστηρίου Βιολογίας περιλαμβάνουν την  εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών του ΕΑΠ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες"(ΦΥΕ), για τους εργαστηριακούς  κύκλους της Βιολογίας Ι και ΙΙ.

Οι φοιτητές πραγματοποιούν πειράματα σχετικά με την ύλη που διδάσκονται στις Θ.Ε. ΦΥΕ 31  “Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου και ΦΥΕ 43 “Γενετική”. Από το 2009 πραγματοποιούν και μία  ενότητα που αφορά στην “Βιοπληροφορική”.

Η εργαστηριακή επιμόρφωση θεωρητική και πρακτική διεξάγεται στους χώρους του  εργαστηρίου Βιολογίας και με τη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο. 

Την  επιμέλεια της ομαλής διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και της ορθής χρήσης των  οργάνων και των κανόνων ασφάλειας κατά την πραγματοποίηση των ασκήσεων έχουν εξωτερικοί συνεργάτες (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό- ΣΕΠ), οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών  τίτλων σε σχετικές με τη Βιολογία επιστήμες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προσωπικό


  1. -Αργυρώ Σγουρού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΘΕΤ

  2. -Ελεάννα Σταύρου, BSc, MSc, PhD, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

  3. -Βασιλική Χονδρού, BSc,  MSc, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη


Διεύθυνση

Τσαμαδού 13-15

ΤΚ 26222 Πάτρα

Τηλ. 2610367538