ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΑΠ
 
 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες  του εργαστηρίου Βιολογίας περιλαμβάνουν την  εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών του ΕΑΠ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες" (ΦΥΕ).  Τα εργαστήρια Βιολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 αποτελούν ξεχωριστή Θεματική Ενότητα με 12 πιστωτικές μονάδες (12 ECTS), η οποία διακρίνεται σε 2 εργαστηριακούς κύκλους, τη Βιολογία Ι και ΙΙ.
Βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό με παρουσιάσεις και ασκήσεις είναι διαθέσιμο στους φοιτητές. Το εκπαιδευτικό υλικό προετοιμάζεται από τους εργαστηριακούς ΣΕΠ  (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) της Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας και είναι χρήσιμο τόσο για το θεωρητικό υπόβαθρο των εργαστηριακών ασκήσεων όσο και στις εξετάσεις των αντίστοιχων θεωρητικών θεματικών ενοτήτων (ΦΥΕ31 και ΦΥΕ43).

Οι φοιτητές πραγματοποιούν πειράματα σχετικά με την ύλη που διδάσκονται στις Θ.Ε. ΦΥΕ 31  “Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου και ΦΥΕ 43 “Γενετική”. Από το 2009 πραγματοποιούν και μία  ενότητα που αφορά στην “Βιοπληροφορική”.

Η εργαστηριακή επιμόρφωση θεωρητική και πρακτική διεξάγεται στους χώρους του  εργαστηρίου Βιολογίας και με τη χρήση του εξοπλισμού που διαθέτει το εργαστήριο. 

Την  επιμέλεια της ομαλής διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και της ορθής χρήσης των  οργάνων και των κανόνων ασφάλειας κατά την πραγματοποίηση των ασκήσεων έχουν εξωτερικοί συνεργάτες (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό- ΣΕΠ), οι οποίοι είναι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικών  τίτλων σε σχετικές με τη Βιολογία επιστήμες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προσωπικό


  1. -Αργυρώ Σγουρού, Επίκουρη Καθηγήτρια ΣΘΕΤ

  2. -Βασιλική Χονδρού, BSc,  MSc, PhD, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη


  1. -Αικατερίνη Κωνσταντίνου, BSc, MSc, PhD, ΣΕΠ Εργαστηρίων Βιολογίας

  2. -Μαγδαληνή Σπέλλα, BSc, MSc, PhD, ΣΕΠ Εργαστηρίων Βιολογίας

  3. -Ελεάνα Σταύρου, BSc, MSc, PhD, ΣΕΠ Εργαστηρίων Βιολογίας, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια

  4. -Ιωάννης Παναγούλιας, BSc, MSc, PhD, ΣΕΠ Εργαστηρίων Βιολογίας


Διεύθυνση

Τσαμαδού 13-15

ΤΚ 26222 Πάτρα

Τηλ. 2610367538